Verlofdagen

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

Dinsdag 1 september 2020

Vrije dagen van het eerste trimester

Woensdag 16 september 2020 : pedagogische studiedag

Vrijdag 2 oktober 2020 : lokale verlofdag

Maandag 2 november 2020 tot en met zondag 8 november 2020 : herfstvakantie

Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand

Woensdag 25 november 2020 : pedagogische studiedag

Kerstvakantie

Maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Vrije dagen van het tweede trimester

Woensdag 13 januari 2021: pedagogische studiedag

Maandag 25 januari 2021: lokale verlofdag

Maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 20 februari 2021: krokusvakantie

Woensdag 17 maart 2021: pedagogische studiedag

Paasvakantie

Maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

Vrije dagen van het derde trimester

 

Donderdag 13 mei 2021 : O.-L.-H.-Hemelvaart

Vrijdag 14 mei 2021 : Brugdag na O.-L.-H.-Hemelvaart

Maandag 24 mei 2021 :  Pinkstermaandag

De lessen eindigen op woensdag 30 juni 2020 om 12.00u.

verlofdagen schooljaar 2020-2021