Verlofdagen

Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen

Woensdag 1 september 2021

Vrije dagen van het eerste trimester

Woensdag 29 september 2021: pedagogische studiedag

Woensdag 27 oktober 2021: pedagogische studiedag

Maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021 : herfstvakantie

Donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand

Vrijdag 12 november 2021: lokale verlofdag

Woensdag 15 december 2021: pedagogische studiedag

Vrijdag 24 december 2021: halve vakantiedag namiddag (extra vakantiedag)

Kerstvakantie

Maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022

Vrije dagen van het tweede trimester

Maandag 31 januari 2022: lokale verlofdag

Woensdag 9 februari 2022: pedagogische studiedag

Maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022: krokusvakantie

Paasvakantie

Maandag 4 april 2021 tot en met maandag 18 april 2022

Vrije dagen van het derde trimester

 

Donderdag 26 mei 2022 : O.-L.-H.-Hemelvaart

Vrijdag 27 mei 2022 : Brugdag na O.-L.-H.-Hemelvaart

Maandag 6 juni 2022 :  Pinkstermaandag

De lessen eindigen op woensdag 30 juni 2020 om 12.00u.

De lessen eindigen op donderdag 30 juni 2022 om 12.00 uur

verlofdagen schooljaar 2021-2022