Bijdrageregeling

Basisonderwijs  moet voor iedereen gratis toegankelijk zijn.

Aan ouders die hun kind in een basisschool inschrijven, mag geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden.

Het is niet aanvaardbaar dat ouders omwille van hun krappe financiële situatie hun zoon of dochter niet naar de school van hun keuze kunnen laten gaan.

Daarom voorziet de overheid jaarlijks 45 euro per leerling extra werkingstoelagen om in combinatie met een maximumfactuur de kosteloosheid van het basisonderwijs zo veel mogelijk te realiseren.

Toch is het onrealistisch om een 100% financiering van het basisonderwijs te verwachten .
Het Mozaïekdecreet legt de schoolbesturen op dat ze via het schoolreglement de ouders een lijst van de
bijdragen moeten bezorgen.

bijdrageregeling

© 2021 Piet Becaus voor de Groeiweide Ouwegem

Molendamstraat 8a

9750 Ouwegem

09 384 95 47